מחשבון זכאות אונליין

באמצעות המחשבון תוכלו לקבל אומדן על סך הסכום ההלוואה שתוכלו לקבל מהמדינה ע"י משרד הבינוי והשיכון

מספר שנות נישואין בשנים שלמות
מספר ילדים ילד ייחשב רווק/ה עד גיל 21
מספר אחים ואחיות של הבעל אזרחי ותושבי ישראל
מספר אחים ואחיות של האשה אזרחי ותושבי ישראל
מספר חודשי שירות של הבעל שירות צבאי/ לאומי/ אזרחי
מספר חודשי שירות של האישה שירות צבאי/ לאומי
שירות מילואים
מי שבמהלך שירות המילואים שלהם שירתו שש שנים לפחות, כשבכל אחת מהן עשרה ימי מילואים לפחות
אחוזי נכות


מהי משכנתא ממשרד הבינוי?

בשלב הראשון בלקיחת משכנתא, אתם נדרשים להביא לבנק מסמכים על מקורות הכנסה ודפי פירוט תנועות עו"ש (עובר ושב), אחרי שלב זה הבנק בוחן את רמת האשראי ומאשר לכם את המשכנתא לפי שיקול דעתו, לפעמים זה מגיע עם דרישה לערבים או תנאים אחרים. בעת רכישת דירה ראשונה, כשלוקחים משכנתא באחד מהבנקים למשכנתאות, המשכנתא יכולה להתחלק למספר מסלולים, כאשר בכל אחד הייתרונות והחסרונות שלו, בכל מסלול קיימים תנאים של ריבית, הצמדה למדד, תנאי פירעון מוקדם ועוד. מתוך רצון לעזור לזוגות צעירים לרכישת דירה, המדינה באמצעות משרד הבינוי והשיכון מציעים הלוואת משכנתא בריבית נמוכה מהריביות בבנקים עד לסכום מסויים, נקבע על פי הניקוד שמופיע במחשבון זה, וכך ניתן באמצעות הבנק לקבל הטבה זו. מכיוון שהבנק מרוויח מהלוואה זו, כי מקור הכסף זה לא ממנו, הוא יוכל לתת לכם תנאים טובים יותר בהלוואה שתקחו ממנו צריך לשים לב לכדאיות ההלוואה בכל מקרה לגופו, הייתרונות בהלוואה זו הם ריבית יחסית נמוכה, פריסה של עד 30 שנה אפשרות של החזר מוקדם ללא קנס פרעון מוקדם. כל האמור כאן הוא בגדר ידיעה בלבד, אין כאן שום המלצה על מימוש הטבה זו, המטרה העיקרית היא הנגשת המידע ולקבל אומדן של הסכום אותו תוכלו לקבל בצורה מקוונת, הסכום שקובע הוא ע"פ מה שהבנק למשכנתאות יאשר לכם כמובן שכל זוכי מחיר למשתכן, בשני הסדרות, זכאים לממש הטבה זו

הסבר נוסף

למה כדאי לממש הטבה זו?

במימוש הטבה זו, הבנק נותן לך את שאר המשכנתא בתנאים טובים יותר, בנוסף, יש אפשרות של פירעון בכל עת ללא קנס יציאה

כל מי שרוכש דירה ראשונה או שזכאי בפרויקט מחיר למשתכן, זכאי לקבל הטבה זו

סכום ההלוואה בריבית של עד 3% שנתי בצמוד למדד המחירים לצרכן

מימוש ההטבה מתבצע בכל אחד מהבנקים למשכנתאות

"ילד" ייחשב רווק/ה עד גיל 21 המתגורר דרך קבע עם מבקשי הסיוע, היריון מחודש חמישי ומעלה נספר כ"ילד".

חוק הלוואות לדיור התשנ"ב-1992

תהליך הוצאת תעודת זכאות

תנאים לקבלת משכנתא

משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים משכנתא לרכישת דירה, לבנייתה, להרחבתה או להתאמתה לצרכים מיוחדים.
התנאים הבסיסיים לקבלת משכנתא הם:
 • הסיוע לרוכשי דירות ניתן רק אם לא חלפה שנה ממועד החתימה על חוזה הרכישה, ולא יותר מיתרת החוב למוכר הדירה, על פי החוזה. זכאים הבונים את ביתם ביישובים באזור עדיפות לאומית א' רשאים לממש את המשכנתא בתוך 3 שנים ממועד קבלת היתר הבנייה.
 • הסיוע ניתן בכפוף לבדיקה שיבצע הבנק בדבר גובה ההון העצמי ויכולת ההחזר של הזכאים, ובכפוף לבדיקת בטוחות הנוגעות לדירה, כגון: רישום הדירה ובדיקת שמאות.
 • קבלת המשכנתא מותנית בהעברת הזכויות בדירה הנרכשת או הנבנית על שם הזכאים וברישום המשכנתא על הדירה.
 • כספי המשכנתא לרכישת דירה יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר. לצורך ההעברה הבנקאית יופקד בבנק למשכנתאות אישור בכתב שיכלול את פרטי חשבון הבנק של המוכר, שאליו יועברו כספי המשכנתא.
 • משכנתא לבנייה עצמית ניתנת בשלבים לפי קצב התקדמות הבנייה.
 • ההלוואות לזכאים ניתנות בריבית קבועה ובהצמדה למדד המחירים לצרכן (של ההלוואה ושל הריבית).
 • הסיוע על פי הזכאות האישית לזכאים חסרי דירה תעמוד הריבית על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות מדד של הבנקים למשכנתאות, שאותה מפרסם בנק ישראל, אך לא יותר מ-3%. הזכאים יוכלו לבחור את תקופת החזר המשכנתא עד 30 שנה, עם אפשרות לקיצור לתקופות של 10, 15, 20 או 25 שנה.
 • זכאים חסרי דירה הרוכשים דירה ביישובים המוגדרים "נגב" (מתחת לקו רוחב 90) זכאים לתוספת הלוואה, בנוסף לסכום ההלוואה שנקבע על פי זכאותם האישית ובתנאי ריבית זהים.
 • זכאים חסרי דירה הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב' זכאים לתוספת משכנתא של 4.5% ל-20 שנה.


שלב ראשון: הרשמה

בכדי להנפיק תעודת זכאות למשכנתא יש לבצע את תהליך ההרשמה בהגעה לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות
 • בנק אגוד
 • בנק דיסקונט
 • הבנק הבינלאומי למשכנתאות
 • בנק ירושלים
 • בנק לאומי למשכנתאות
 • בנק מזרחי טפחות
 • בנק מרכנתיל דיסקונט
 • בנק משכן פועלים משכנתאות

על ידי זיהוי המבקשים ורישומם על פי מסמכים שהם ממציאים. הנתונים מועברים למשרד הבינוי והשיכון. לצורך הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת הזכאות עליכם להמציא את המסמכים הבאים :
 • תעודת זהות על נספחיה
 • במקרה של היריון – אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי
 • אישור על שירות לאומי/אזרחי מאחד הגורמים האלה: קצין העיר, אחת האגודות לשירות לאומי, משרד הביטחון או משרד החינוך
 • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/ שירות מילואים (לשני בני הזוג אם יש). את האישור ניתן לקבל בשתי דרכים
  1. באמצעות אתר צה"ל. האישור יתקבל בדואר עד חודש מיום הוצאתו
  2. הגעה לבסיס הקריה בתל אביב. הכניסה היא דרך הכניסה הראשית, שער בגין - הטרמינל (מתחת לגשר). השירות ניתן בימים ב', ה' בשעות 11:00–14:30. האישור יינתן במקום
 • צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות. על הצילום לכלול את מספר הזהות, שמם וכתובתם. לחלופין אפשר למלא תצהיר על פרטי אחים ואחיות (לינק להורדת הצהרה) שיכלול פרטים אלו
 • זוגות נשואים צריכים להמציא תעודת נישואין (אם לא מופיעים בתעודת זהות כנשואין).
 • זוגות שנרשמו לנישואין ימציאו אישור על הרשמה לנישואין.
 • שונות:
 • נכים צריכים להוציא אישורי נכות.
 • גרושים צריכים להמציא:
 • אלמנים צריכים להמציא תעודת פטירה של בן/ת הזוג.
 • משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות) צריכות להמציא:
  1. תעודת גירושין
  2. הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בסמוך ולפני הגירושין.
  3. תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
 • זוג ידועים בציבור צריכים למלא טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני עורך דין. אם בני הזוג מחזיקים ב"תעודת זוגיות" מטעם ארגון "משפחה חדשה", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל הסניף.
 • עולים צריכים להמציא גם תעודת עולה.
ההרשמה כרוכה בתשלום של 70 ש"ח.

שלב שני: בדיקה ואימות

הבקשות נבדקות במשרד הבינוי והשיכון מול מאגרי המידע שבמשרד ובאמצעות חברות חקירה בכדי לוודא שהנתונים שהתקבלו נכונים בכדי לקבל את תעודת הזכאות. וכן לחשב את כמות הנקודות אותם קבלתם והסכום אליו אתם זכאים כמו שניתן לבדוק במחשבון הזכאות למשכנתא.

שלב שלישי: הנפקת תעודת זכאות

עם השלמת הליך ההרשמה, הבדיקה והאימות מנפיק משרד הבינוי והשיכון "תעודת זכאות" שמועברת לבנק למשכנתאות שבו הוגשה הבקשה. תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את זכאות המבקשים לסיוע ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו. התעודה משמשת אסמכתא לקבלת הסיוע ותוקפה שנה מיום הגשת בקשה לסיוע בדיור. ניתן להאריך את תוקף תעודת הזכאות בסניף הבנק למשכנתאות.

שלב רביעי: מימוש הסיוע

את הזכאות למשכנתא אפשר לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, לאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.

ערעור על הזכאות

קיימת אפשרות לערער על גובה הזכאות לסיוע ברכישת דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון:
 • ועדת אכלוס עליונה
 • הוועדה הציבורית לערעורים
איך פונים לוועדות הערעור?
את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונידון בוועדה המתאימה.

נוסח משפטי: המלל הועתק מאתר משרד הבינוי והשיכון לתועלת הקוראים

יתרונות מול חסרונות

יתרונות

הלוואה ללא קנסות

יתרונות הלוואת הזכאות הם בעיקר במתן הלוואה ללא קנסות. אחד השיקולים החשובים שצריכים להילקח בבחירת המשכנתא הוא הימנעות מתשלום בעבור קנסות (קנס פרעון מוקדם), מכיוון שמומלץ למחזר את המשכנתא כל 6 שנים (מכיוון שמדרגת המימון משתנה, ויחד איתה הסיכון והריביות יורדות). בהלוואה זו איננו צריכים לחשוש משינוי מוקדם בתנאי המשכנתא, סילוק או מחזור המשכנתא שכן אין כלל עמלת פירעון מוקדם.

תנאים נוחים

יתרון נוסף הוא במתן תנאים נוחים יותר ללווים שנטלו הלוואת זכאות מבחינת פריסת התשלומים.

הריבית הקבועה צמודת המדד (קצ"מ) במשק לתקופה של 25 שנים עומדת על סכום גבוה יותר מ 3.30% (כל לקוח והנתונים שלו, אין ריבית אחידה) ולכן משתלם לקחת את הלוואת הזכאות לתקופה כזו בריבית הנקובה.

התחשבות בפיגור תשלום

פיגור בתשלום הוא - החשש העיקרי של נוטלי המשכנתאות. במצב כזה של פיגור אחד או שניים במשכנתא, הבנק מחייב את הלקוח קודם כל בעמלת התראה ובריבית גבוהה יותר עקב הפיגור בתשלום. כאשר יש כמה וכמה פיגורים במשכנתאות, הבנק אמור לממש את הנכס. אך במקרה שהלקוח נטל הלוואת זכאות, ישנה התחשבות ומציאת פתרונות אחרים להסדרים בתשלומים כך שהלקוח יוכל להחזיק הנכס וגם לסיים את המשכנתא בתנאים יותר נוחים. בהתייחס לקנסות, רק אם אנו רוצים לבצע שינוי בהלוואה והריבית שיש לנו נכון לאותו היום גבוהה מזו הנקובה בשוק, יהיה לנו קנס של הפרשי ריביות בלבד.

הפחתת הריביות במשכנתא מהבנק

מכיוון שסכום המשכנתא שתקחו ישירות מהבנק (לא מהזכאות) יקטן, לבנק יהיו פחות סיכון על ההלוואה שנותן לכם וכך תוכלו לקבל ריביות נמוכות יותר

חסרונות

חסרון הכי משמעותי, אם אינכם צריכים החזר חודשי מאוד נמוך בהלוואה, לא מומלץ לקחת הלוואה צמודת ממד למספר שנים גדול כל כך. הצמדה למדד המחירים לתקופת שנים ארוכה תנפח את ההלוואה ותגרום לתשלומים שלכם לגדול, דבר שאפשר לאזן באמצעות תמהיל משכנתא אופטימאלי.

האם כדאי לממש הטבה זו

אנחנו ממליצים למי שיש זמן פנוי ללכת בעצמו לבנקים ולהשוות את התנאים עם ובלי ההטבה, אחרי שיש לכם כיוון על מה שקבלתם מהבנקים, תהיו חכמים יותר ותוכלו לגשת לייעוץ משכנתא עם נתונים קיימים שימו לב, ייתכן הפרש של 0.1% בלבד בריביות שתקבלו באמצעות ייעוץ על סכום של מיליון ש"ח למשך 25 שנה, והסכום שתשלמו עבור הפרש קטן זה הוא מעל 15,000 ש"ח! וזה לא הכל, לבחירת המסלולים של המשכנתא יש השלכות מאוד משמעותיות לפני שסוגרים, מומלץ לשאול יועץ על התנאים שקבלתם, אם הוא יכול לשפר אותם, שווה לכם להפרד מכמה אלפי שקלים כי לטווח הארוך אתם תחסכו סכום זה בגדול!

ייעוץ משכנתא

consulting

אנחנו מציעים שני מסלולי ייעוץ

סוג הייעוץ מה כולל הייעוץ? אחוזי הנחה מחיר
ייעוץ משכנתא דיגיטאלי

מומלץ!

 1. מילוי פרטים באתר
 2. היועץ יחזור אליכם לבדיקה תקינות הפרטים
 3. שליחת מסמכים ליועץ
 4. הגשה מיטבית לקבלת אישור עקרוני על המשכנתא
 5. בניית תמהיל אישי לצרכי הלקוח
 6. מכרז בין הבנקים לקבלת תנאים אופטימליים
 7. קבלת אישור סופי מהבנק למשכנתא
מעל 20% במקום: 6,000 ש"ח
רק: 4,700 ש"ח
כולל מע"מ
ייעוץ משכנתא
 1. פגישה עם היועץ, כולל הסבר על כל התהליך
 2. שליחת מסמכים ליועץ
 3. הגשה מיטבית לקבלת אישור עקרוני על המשכנתא
 4. בניית תמהיל אישי לצרכי הלקוח
 5. מכרז בין הבנקים לקבלת תנאים אופטימליים
 6. קבלת אישור סופי מהבנק למשכנתא
10% במקום: 6,000 ש"ח
רק: 5,400 ש"ח
כולל מע"מ

אנחנו מציעים שירות חדשני ומהפכני, בארבעה שלבים פשוטים בהם אתם מזינים את הנתונים שלכם, אנחנו נעשה בשבילכם את העבודה הקשה, כל שעליכם לעשות הוא, למלא את פרטיכם כאן, ויועץ משכנתא יחזור אליכם עם הצעה אופטימלית, בלי לקום מהכסא

אתר מאובטח כל הפרטים שתזינו כאן נשמרים בצורה מאובטחת, ולא ייעשה בהם כל שימוש פרט לייעוץ!

שימו לב: מילוי טופס זה נועד למעוניינים בייעוץ משכנתא אונליין

הערה: המחיר מוצע רק ללקוחות ללא בעיות אשראי

שלב 1

השירות המבוקש

מטרת הייעוץ


שלב 2

פרטים אישיים


שלב 3

פרטי הכנסות


שלב 4

פרטי הנכס

הלוואות:

פרוייקט מחיר למשתכן?

מידע מחושב ע"פ הנתונים שהזנתם


הסכמה: בלחיצה על הכפתור שליחה, אתם מאשרים את תקנון האתר ומסכימים לקבלת ייעוץ למשכנתא

שאלות נפוצות

כל המידע המונגש כאן, הוא לידיעה בלבד, בכל מקרה של סתירה, המידע שנמצא באתר של משרד הבינוי והשיכון הוא העדכני והמחייב

לשאלות נוספות בנושא הזכאות צרו איתנו קשר בדף צור קשר

צור קשר


קישורים שימושיים נוספים